Tuesday, January 26, 2010

連環計

35çi stratageması


Lián huán jì


Kolındaqı strategiyalardı birlestir. Maqınası - Keregi bolqanda birden köp strategiyani birlestirip janqa strategiya tawıp ondan paydalan.

No comments: